top of page

Poslovno savjetovanje

Došli ste na ideju o pokretanju vlastitog posla, ali ne znate od kuda ni kako početi? Razmišljate o ulasku u određenu investiciju i treba vam osnova za donošenje odluke? Treba vam dodatnih sredstava za financiranje novog projekta?

Za sve navedeno vam je potreban poslovni plan. 

 

Poslovni plan je veoma bitan pisani dokument koji sadrži detaljnu analizu ulaganja u posao te projekciju o budućim rezultatima poslovanja. On se izrađuje da bi se predvidjela buduća događanja, način prilagodbe poslovanja na moguće promjene u okruženju te kako bi se minimalizirao stupanj rizika.

Ovaj dokument vam omogućuje:

  • jasno sagledavanje određene poslovne prilike

  • lakše donošenje poslovnih odluka

  • dobivanje kreditnih sredstava

  • privlačenje potencijalnih poslovnih partnera.

Izradom poslovnog plana moći ćete se prijaviti za:

  • HZZ potpore za samozapošljavanje

  • Programe HAMAG BICRO

  • Kreditne linije HBOR-a

  • Bankovne kredite

Niste sigurni da imate dovoljno stručnog znanja i da možete sami izraditi poslovni plan? Čini li vam se to previše zahtjevno i kompleksno? 

Alpha & Omega pruža uslugu izrade poslovnih planova prema potrebama budućih i sadašnjih poduzetnika ili zahtjevima određenog programa financiranja. Usluga sadrži izradu svih tablica, izračuna i tekstova koji su sastavni dio poslovnog plana. Vi ne trebate raditi nikakve tekstualne opise niti tablice već samo iznijeti sve informacije o poslovanju ili projektu te pribaviti one dokumente koji mogu biti potrebni za početak poslovanja ili realizaciju projekta, poput ponuda dobavljača ili građevinskih projekata. U samom procesu izrade usko surađujemo s vama, a sve informacije o vašem poslovanju jesu i ostaju poslovna tajna.

bottom of page